Обращение к Президенту Украины об усовершенствовании действующего законодательства с целью защиты бизнеса от неправомерных действий контролирующих и правоохранительных органов

22 апреля 2010 года

 

Президенту України
Януковичу В.Ф.
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

від 14.04.2010 р. №69

«Про боротьбу з корупцією та
захист прав суб’єктів господарювання»


Шановний Вікторе Федоровичу!

В Україні відбувається постійне порушення чинного законодавства під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання представниками правоохоронних та податкових органів. Також деякі представники контролюючих та правоохоронних органів займаються обслуговуванням рейдерських угрупувань шляхом збирання для них інформації про підприємства – потенційні жертви рейдерства.

Однією з причин є недосконалість законодавства України, яке не надає достатнього обсягу прав господарюючим суб’єктам для здійснення захисту від неправомірних дій міліції та податкової служби.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» надає суб'єктам господарювання право фіксувати процес здійснення перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, але нажаль дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають з міліцією та податковою службою. Згідно Закону України «Про міліцію» суб'єкт господарювання не має права виготовляти копії направлення на перевірку співробітників органів міліції. Обмежений обсяг прав суб’єктів господарювання щодо фіксування процесу перевірки значно ускладнює доказування та подальше оскарження незаконних дій представників контролюючих та правоохоронних органів.

За результатами практичного досвіду стверджуємо, що окремі співробітники оперативно-розшукових підрозділів МВС України, ігноруючи вимоги ст. 97 Кримінально-процесуального Кодексу України і ст.ст. 6, 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», для проведення своїх незаконних акцій в направленнях на перевірку в якості підстав їх проведення вказують відомчі накази, вказівки та розпорядження керівників регіональних органів МВС України, рішення органів виконавчої влади чи Постанови Кабінету Міністрів України, які не мають відношення до конкретних суб’єктів господарювання, не містять ознаки їх протиправної діяльності та не можуть бути підставою проведення перевірочних заходів.

Суперечність норм Законів України «Про державну податкову службу в Україні» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» призвело до неоднозначного тлумачення понять планових і позапланових перевірок реєстраторів розрахункових операцій та порядку їх проведення, що призводе до постійних порушень прав підприємців та створює реальні передумови для корупційних проявів з боку співробітників податкової служби.

З метою становлення України правовою державою та для запобігання проявам корупції, просимо внести до Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким передбачити наступне:

1. Частину першу статті 10 Закону України «Про міліцію» доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31) не розголошувати комерційну таємницю суб'єктів господарської діяльності, що стала відома під час перевірок, та забезпечувати спеціальний режим її захисту.
Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовими особами органів міліції під час здійснення перевірок, може використовуватися виключно в порядку встановленому законом».

2. Закон України «Про міліцію» доповнити статтею 11-1 (Підстави та порядок проведення перевірок органами міліції ) такого змісту:

«Підставою для проведення органами міліції перевірки суб'єкта господарської діяльності є наявність достатньої інформації про порушення ним законодавства, яка зареєстрована в журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, та перевіряється відповідно до вимог статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України або за оперативно-розшуковою справою. Проведення перевірок з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється.

Посадові особи органу міліції вправі приступити до проведення перевірки за умови надання керівнику суб'єкта господарської діяльності або уповноваженій ним особі своїх службових посвідчень та направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу міліції та скріпленого його печаткою.

Ненадання вказаних документів або їх надання з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу міліції до проведення перевірки.

На вимогу суб'єкта господарської діяльності йому повинно бути надане право виготовлення копії направлення на перевірку, що засвідчується підписами посадових осіб органу міліції, які проводять перевірку.

Під час проведення перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Тривалість перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – 5 робочих днів. Продовження строку перевірок не допускається.

Перевірки здійснюються в робочий час суб'єкта господарської діяльності, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, і не повинні порушувати нормального режиму його роботи.

Органи міліції та суб'єкти господарської діяльності мають право фіксувати процес перевірки чи окремі дії її учасників за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню перевірочного заходу.

Суб'єкти господарської діяльності можуть з алучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірок органами міліції.

Треті особи мають право:
1) бути присутніми під час здійснення перевірки;
2) знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються перевірки;
3) представляти інтереси суб'єктів господарської діяльності перед органами міліції в порядку, встановленому законом;
4) здійснювати інші дії в інтересах суб'єктів господарської діяльності у встановленому законом порядку».

3. У зв’язку з доповнення Закону України «Про міліцію» статтею 11-1 виключити абзац 2 пункт 24 частини першої статті 11 зазначеного Закону.

4. Статтю 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
«Органи державної податкової служби та платник податків мають право фіксувати процес перевірки чи окремі дії її учасників за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню перевірочного заходу».

5. Частину четверту статті 16 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» викласти у такій редакції:
«Планові або позапланові перевірки осіб, що використовують реєстратори розрахункових операцій, розрахункові книжки або книги обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому статтями 11-1 та 11-2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

 

З повагою,


Голова правління
ГО «Антирейдерський рух»                             
Ю.І. Кравець


Голова Комітету протидії корупції
та організованій злочинності                           В.М. Васильковський 
 

Голова Одеської міської
організації роботодавців                                 
Ю.Ю. Шендеровський

 

Верховенство права

Наши новости

Аферисты-коллекторы сменили вывеску и продолжают пугать украинцев

31 мая 2018 года

Скандальная компания «Вердикт Коллекшн» сменила вывеску на «Смарт Коллекшн» и продолжает пугать украинцев, выбивая долги любыми методами. Два года назад редакция 368.media уже писала, как группа компаний «Вердикт» незаконными методами вымогала деньги у граждан.

Киевстар защищает конфиденциальность данных клиентов и обжалует решение АМКУ о наложении штрафа

28 ноября 2017 года

24 ноября 2017 АМКУ опубликовал информацию о принятии решения о наложении штрафа на Киевстар в размере 54 тыс за не предоставление информации.

Организация управления земельным банком компании: как обезопасить основной производственный актив

10 апреля 2017 года

Слить топливо, подменить удобрения, сэкономить семена - это так, мелочи, хотя и такое воровство наносит заметный ущерб агрокомпании. Бывают и более серьезные случаи: намеренное внесение изменений в земельные карты с целью "отхватить" часть чужой земли, юридически неправомерное оформление аренды земли, вмешательство в государственные реестры и замена владельца.

Юристы обсудят принудительный выкуп акций миноритариев

15 февраля 2017 года

16 февраля, состоится открытая дискуссия: «Законопроект № 2302а-д: экспертиза и подготовка ко второму чтению», организованная Комитетом АЮУ по корпоративному праву.

Конфликтные новости

"Укргаздобыча" заказала рекламу своих достижений на 10 миллионов. Прайс и перечень СМИ

Страна

17 октября 2018 года

ПАО "Укргаздобыча" 8 октября по результатам тендера заказало ООО "Сигма Уа" рекламных услуг на 9,95 миллионов гривен. Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на систему ProZorro.

“Украинской бирже” понравился обыск СБУ

Укррудпром

17 октября 2018 года

Биржевой совет АО “Украинская биржа” прокомментировала обыск, который был проведен сотрудниками СБУ в офисе компании 11 октября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Украинской биржи.

Аукцион по продаже ТРЦ Gulliver провалился

FinClub

17 октября 2018 года

Аукцион по добровольной продаже банками прав требований по кредитным договорам, в обеспечении которых находится ТРЦ "Гулливер", не состоялся.

В "Нафтогазе" заявили, что, несмотря на мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго", будут судиться за неустойку

Страна

16 октября 2018 года

Мировое соглашение, подписанное между НАК "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго", которое касается долговых обязательств компании "Киевэнерго", не предусматривает списание неустойки. Об этом сообщает пресс-служба НАК на официальной странице в Twitter.